Medarbetare

Sanna Knutsson anställdes på byrån år 2014 och har sedan dess arbetat med brottsoffer i olika processer. Sanna är särskilt inriktad på att företräda unga brottsoffer.

Hon arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

Sanna Knutsson föreläser för olika myndigheter och organisationer och har medverkatsom expert för lagstiftning i andra länder.

Sanna talar utöver svenska och engelska även spanska.

9L7A1475

Rebecca Lagh

Advokat och innehavare

08-400 267 73
rebecca@advokatlagh.se

Mer om Rebecca Lagh

Advokat Rebecca Lagh har arbetat juridiskt med brottsoffer sedan 2006. Hon är särskilt inriktad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation.

Rebecca Lagh företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ställföreträdare för barn i LVU mål. Hon är också ombud i svåra vårdnad, boende och umgängestvister och tar utöver detta uppdrag som ombud i bodelningar och som medlare i familjerättsliga tvister.

Rebecca Lagh har genomgått utbildning i att samtal med barn som anhöriga (BRA-samtal) och har utbildning i Barn och trauma genom Karolinska institutet.

Hon har också haft uppdrag som expert av Regeringen i statlig utredning om barnfridsbrott och har suttit med i referensgrupper kring hedersrelaterad brottslighet. Utöver det är Rebecca Lagh en väl anlitad föreläsare som har anlitats  av bland annat Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen, högskolor och andra myndigheter samt av olika ideella organisationer.

Unknown

Barbro Sjöqvist

Advokat senior advisor

barbro@advokatlagh.se

Mer om Barbro Sjöqvist

Advokat Barbro Sjöqvist tog juristexamen år 1989 och har sedan dess arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn. Barbro Sjöqvist har under många år varit engagerad i föreningar till stöd för personer utsatta för våld och sexuella övergrepp. Hon är idag styrelseledamot i föreningen Rise.

Barbro Sjöqvist processar idag inte i domstol men är mentor och rådgivare till byråns övriga jurister och advokater.

9L7A1412

Sanna Knutsson

Advokat

08-400 267 72
sanna@advokatlagh.se

Mer om Sanna Knutsson

Sanna Knutsson anställdes på byrån år 2014 och har sedan dess arbetat med brottsoffer i olika processer. Sanna är särskilt inriktad på att företräda unga brottsoffer.

Hon arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

Sanna Knutsson föreläser för olika myndigheter och organisationer och har medverkat som expert för lagstiftning i andra länder.

Sanna talar utöver svenska och engelska även spanska.

9L7A1355

Linnea Sveds

Advokat

08-400 267 77
linnea@advokatlagh.se

Mer om Linnea Sveds

Linnea Sveds tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016. Hon anställdes på advokatbyrån våren 2016.

Linnea har tidigare erfarenhet av arbete inom Kriminalvård och som god man åt ensamkommande barn som säker asyl.

Linnea Sveds arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

9L7A1366

Sandra Kitlas

Advokat

08-400 267 76
sandra@advokatlagh.se

Mer om Sandra Kitlas

Sandra Kitlas tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 och anställdes därefter på advokatbyrån.

Sandra Kitlas studerade en utbytestermin i Warszawa och praktiserat hos Polens ombudsman (närmast Justitieombudsmannen) under sin studietid och hon engagerade sig även i föreningen TRIS (tjejers rätt i samhället).

Sandra Kitlas arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister. Hon åtar sig även uppdrag som medlare och som ombud i bodelningar.

Förutom svenska och engelska talar Sandra Kitlas även polska.

9L7A1323

Amanda Weijerman

Advokat

08-400 267 78
amanda@advokatlagh.se

Mer om Amanda Weijerman

Amanda Weijerman tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2018 och anställdes på advokatbyrån i september 2018.

Innan hon påbörjade sina juridikstudier arbetade Amanda som volontär på olika barnhem och skolor i Ghana och hon har också erfarenhet av arbete som kriminalvårdare på häkte.

Amanda Weijerman arbetar som målsägandebiträde, som offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister. Amanda åtar sig också uppdrag som särskild företrädare för barn.

Unknown(1)

Anna Geçer

Advokat

076-5929798
anna@advokatlagh.se

Mer om Anna Gecer

Anna Gecer tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2016 och har tidigare arbetat med brottmål och familjerätt på en annan advokatbyrå. Anna har särskild erfarenhet av brottmål och infekterade tvister där såväl kvinnor som män utsätts för psykiskt och fysiskt våld i nära relation. Hon har genom åren haft uppdrag i olika organisationer för våldsutsatta, barn i utsatthet och nyanlända.

Anna Gecer arbetar som, målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende, umgänge, underhåll, bodelning) samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och övrig tvångsvård (LRV, LVM, LPT). Anna är utbildad inom medling.

Med bred erfarenhet, skarp analytisk förmåga och stor noggrannhet är Anna ett starkt stöd genom processen.

9L7A1270

Lisa Aspengren

Advokat

08-400 267 79
lisa@advokatlagh.se

Mer om Lisa Aspengren

Lisa Aspengren åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgänge), offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) samt offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

Lisa Aspengren har tidigare arbetat som notarie på Södertörns tingsrätt och på annan humanjuridisk advokatbyrå.

Lisa Aspengren tog sin juristexamen år 2017 och blev advokat år 2022.

Lisa Aspengren är en skicklig advokat som företräder sina klienter med engagemang, empati och noggrannhet.

9L7A8653

Hanna Gustafsson

Jur.kand

08-400 267 71
hanna@advokatlagh.se

Mer om Hanna Gustafsson

Hanna Gustafsson tog sin juristexamen vid Örebro Universitet år 2020. Under sin studietid praktiserade Hanna Gustafsson på organisationen Asylrättscentrum och på en humanjuridisk advokatbyrå samt engagerade sig ideellt i föreningen Feministiska Juriststudenter. Hon anställdes i april 2021.

Hanna Gustafsson har tidigare arbetat som biträdande jurist på annan humanjuridisk advokatbyrå.

Hanna Gustafsson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister, offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden samt offentligt biträde i ärenden om LVU och LPT.

Utöver svenska och engelska talar Hanna Gustafsson spanska.

9L7A8686

Zumurad (Zuzu) Rabi

Biträdande jurist

073-328 66 28
zuzu@advokatlagh.se

Mer om Zumurad (Zuzu) Rabi

Zumurad (Zuzu) Rabi tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2022 och anställdes därefter som biträdande jurist på advokatbyrån. Under sin studietid arbetade Zuzu Rabi som kriminalvårdare på säkerhetshäkte, kursvärd på Domstolsverket, juridisk rådgivare på Lawline och JTA samt försäkringshandläggare.

Zuzu Rabi arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister.

Förutom svenska och engelska talar Zuzu Rabi även arabiska.

9L7A1436

Fatma Ulucan

Sekreterare och administratör

08-400 267 70
fatma@advokatlagh.se

Mer om Fatma Ulucan
9L7A1339

Julia Sjölund

Jur.kand

08-400 267 74
julia@advokatlagh.se

Mer om Julia Sjölund

Julia Sjölund tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2019 och anställdes på advokatbyrån i februari 2019.

Julia har erfarenhet av arbete som kriminalvårdare på olika anstalter och som förvarshandläggare på Migrationsverkets förvar i Gävle.

Julia Sjölund åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och som offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.