11 kvinnor har mördats i år – och det är bara marsmånad

11 kvinnor har mördats i år – och det är bara marsmånad

Den 25 februari 2021 publicerade vi ett inlägg på våra sociala medier som fick en stor spridning. Inlägget bestod av ett tragiskt konstaterande att nio kvinnor hittills i år har mördats av män och fyra kvinnor är försvunna.

Nu, sju dagar senare, har ytterliga två kvinnor mördats. Även i de två senaste fallen har polisen anhållit män och som är misstänkta för mord.

Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar på att det största bakomliggande motivet till dödligt partnervåld är mannens behov av kontroll över kvinnan.[1]

Under 2019 dödades 16 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Under 2020 dödas 13 kvinnor.[2] Statistik över de kvinnor som mördades av sina partners under förgående år har ännu inte publicerats av BRÅ men enligt Aftonbladets egen granskning var det 14 kvinnor.[3]

Idag är det den 4 mars 2022. Endast nio veckor av det nya året har passerat och 11 kvinnor har redan mördats. Siffran är inte bara omskakande och fruktansvärd – siffran är också helt oacceptabel.

I juni 2021 presenterade regeringen ett åtgärdspaket med 40 punkter för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I december 2021 tog regeringen fram ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har även tillfört 215 miljoner kronor i 2020 års budget till arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att det finns totalt 350 miljoner kronor.

Trots dessa åtgärder fortsätter det dödliga våldet mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och drabbar alla i samhället, speciellt barnen. Sedan år 2000 har över 595 barn förlorat sin mamma i dödligt våld av en partner som man haft eller tidigare haft en relation med. Trots regeringens åtgärder anser vi att det behövs göras mer.

Vi kräver att polisen får mer resurser att utreda mäns våld mot kvinnor.

Vi kräver att kvinnor som lämnar sin relation ska få tillräckligt med skydd och stöd.

Vi kräver att våldet ska beaktas och väga tungt i vårdnadstvister.

Vi kräver att kvinnors rätt till ett liv fritt från våld blir en verklighet.

 

 

 

Fotnoter

[1]https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e1dc50/1615395172351/2019_6_Dodligt_vald_i_Sverige_1990_2017.pdf#__utma=1.559388962.1646127394.1646127394.1646135774.2&__utmb=1.2.10.1646135774&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1646135774.2.2.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=43053477

[2] https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

[3] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WjXWma/14-kvinnor-dodade-2021-24-barn-forlorade-sina-mammor