Föreläsningar

Advokatbyrån är ofta anlitad som föreläsare i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn men också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge, ekonomisk familjerätt, domstolsprocess etc. Vi föreläser också i mäns våld mot kvinnor och våld mot barn.

Byrån har bland annat anlitats som föreläsare av Brottsoffermyndigheten, universitet och högskolor, Länsstyrelsen, barnrättsbyrån, ROKS, Unizon, olika kvinnojourer och barnrättsorganisationer, socialtjänst och äldreomsorg.

Vill ni att vi kommer och föreläser hos er är ni välkomna att höra av er till oss.

Vill ni att vi kommer och föreläser
hos er är ni välkomna att höra av er till oss.