Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge 

Advokatbyrån är specialiserade på, och har lång erfarenhet, av att agera ombud i svåra och komplicerade mål om vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi har särskild kompetens av vårdnadstvister där det förekommit olika typer av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, hot och/eller övergrepp mot barnet eller någon annan i familjen. Vi är också vana att företräda klienter från olika kulturer och ursprung och i mål där psykisk ohälsa och missbruk förekommer.

Vi ger också konsultationer om man behöver råd och stöd kring hur man kan göra det bästa för barnet utan process.

Processer kring vårdnad, boende och umgänge bekostas genom rättsskydd i hem- och villaförsäkring, via rättshjälp eller genom privat betalning, se KostnaderKontakta oss  för att få veta förutsättningarna att bekosta en tvist i just ditt fall.

 

Bodelning och annan ekonomisk familjerätt

 Vi åtar oss uppdrag som ombud i bodelningar, är bodelningsförrättare och upprättar familjerättsliga avtal som bodelningsavtal, äktenskapsförord, testamenten, framtidsfullmakter etc.

”Vi har särskild kompetens av vårdnadstvister där det förekommit olika typer av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, hot och/eller övergrepp mot barnet eller någon annan i familjen.”

Bodelningsförrättare

Om parterna inte kan komma överens om hur bodelning ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller då ett samboförhållande upphör, kan parterna ansöka hos tingsrätt om att få en bodelningsförrättare utsedd. Kostanden för bodelningsförrättaren betalar du själv solidariskt med din motpart. Du har rätt att själv föreslå vilken advokat eller jurist du vill ska utses som bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättaren är neutral och ska fatta beslut om hur bodelningen ska göras, utifrån vad parterna gör gällande. Processen är summarisk och bodelningsförrättaren kan om parterna inte kommer överens genomföra bodelning mellan parterna genom tvångsbeslut.

Som part i en bodelningsprocess är det ofta fördelaktigt att ta hjälp av ett juridiskt ombud som är erfaren inom  ekonomisk familjerätt att företräda dig hos bodelningsförrättare eller i domstol. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och som ombud i bodelningar.

 

Medling

Vi åtar oss uppdrag från domstol och privatpersoner som medlare i familjerättsliga tvister.

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Medlare bistår parter som befinner sig i en konflikt genom att hjälpa dem att kommunicera på ett konstruktivt sätt och komma fram till en lösning.

”Du har rätt att själv föreslå vilken advokat eller jurist du vill ska utses som bodelningsförrättare.”