Brottsoffer

Brottsoffer

Advokatbyrån har dig som brottsoffer i fokus. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för vålds- och sexualbrott samt hedersrelaterad brottslighet. Vi är en av få byråer som bara företräder brottsoffer. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi arbetar aldrig som försvarare.

Vi ser till att du som brottsutsatt får stöd, personligt engagemang och bästa möjliga biträde under hela förundersökningen och vid eventuell efterföljande rättegång.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott eller sexualbrott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde bekostat av staten. Målsägandebiträde kan också utses vid andra typer av brott.

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som förordnas av domstolen att företräda den som blivit utsatt för brott.

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata den brottsutsattes intressen under polisutredning och vid en eventuell efterföljande rättegång. Utöver målsägandebiträdets centrala uppgift som är att ge stöd, ingår att föra skadeståndstalan vid rättegång.

Du har rätt att själv välja vilken jurist, advokat eller advokatbyrå du vill ha som målsägandebiträde. Då det kan vara svårt att byta målsägandebiträde rekommenderar vi att du redan i samband med polisanmälan uppger vem du vill ska företräda dig. Om du inte lämnar något önskemål kommer domstolen istället att utse ett målsägandebiträde åt dig. Läs mer om hur du gör en polisanmälan här. Polisanmälan

Om du vill byta målsägandebiträde till någon på vår advokatbyrå är du välkommen att höra av dig till oss för att få hjälp med detta.

Det går självklart bra att kontakta oss för mer information och vägledning redan innan polisanmälan är gjord, kontakta då vår rådgivningstelefon 076-021 41 87.

 

” Du har rätt att välja vilken jurist eller advokat du vill ha som målsägandebiträde.”

Särskild företrädare för barn

Om brott har begåtts mot ett barn ska, i vissa fall, en särskild företrädare förordnas för barnet istället för ett målsägandebiträde. Den särskilda företrädarens arbete bekostas av staten och kostar inget för barnet.

Den stora skillnaden mellan en särskild företrädare och ett målsägandebiträde är att den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta i frågor kring barnet under polisutredning och eventuell efterföljande rättegång. Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, tillvarata barnets rätt under brottmålsprocessen. I uppdraget ingår bland annat att ombesörja att barnet tryggt och säkert kommer till förhör, att närvara vid polisförhör och/eller läkarundersökning, företräda barnet vid rättegång, föra skadeståndstalan för barnets räkning etc.

Det är viktig att den som ska företräda ett barn är van vid att arbeta med barn och ungdomar och kan förklara hur processen går till på ett sätt som barnet förstår. Byråns alla advokater och jurister är vana vid att företräda barn och ungdomar och i att samtala med barn och ungdomar på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

”Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, tillvarata barnets rätt under brottmålsprocessen.”