Brottsoffer

Brottsoffer

Advokatbyrån har dig som brottsoffer i fokus. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för vålds- och sexualbrott samt hedersrelaterad brottslighet. Vi är en av få byråer som bara företräder brottsoffer. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi arbetar aldrig som försvarare.

Vi ser till att du som brottsutsatt får stöd, personligt engagemang och bästa möjliga biträde under hela förundersökningen och vid eventuell efterföljande rättegång.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott eller sexualbrott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde bekostat av staten. Målsägandebiträde kan också utses vid andra typer av brott.

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som förordnas av domstolen att företräda den som blivit utsatt för brott.

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata den brottsutsattes intressen under polisutredning och vid en eventuell efterföljande rättegång. Utöver målsägandebiträdets centrala uppgift som är att ge stöd, ingår att föra skadeståndstalan vid rättegång.

Du har rätt att själv välja vilken jurist, advokat eller advokatbyrå du vill ha som målsägandebiträde. Då det kan vara svårt att byta målsägandebiträde rekommenderar vi att du redan i samband med polisanmälan uppger vem du vill ska företräda dig. Om du inte lämnar något önskemål kommer domstolen istället att utse ett målsägandebiträde åt dig.

Om du vill byta målsägandebiträde till någon på vår advokatbyrå är du välkommen att höra av dig till oss för att få hjälp med detta.

Läs mer om hur du gör en polisanmälan här. Polisanmälan

Det går självklart bra att kontakta oss för mer information och vägledning redan innan polisanmälan är gjord, kontakta då vår rådgivningstelefon 076-021 41 87.

 

”Du har rätt att välja vilken jurist eller advokat du vill ha som målsägandebiträde.”