Medarbetare

RL

Rebecca Lagh

Advokat och innehavare

08-400 267 73
rebecca@advokatlagh.se

Mer om Rebecca Lagh

Advokat Rebecca Lagh har arbetat juridiskt med brottsoffer sedan 2006. Hon är särskilt inriktad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation.Rebecca Lagh företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ställföreträdare för barn i LVU mål. Hon är också ombud i svåra vårdnad, boende och umgängestvister och tar utöver detta uppdrag som ombud i bodelningar och som medlare i familjerättsliga tvister.Rebecca Lagh har genomgått utbildning i att samtal med barn som anhöriga (BRA-samtal) och har utbildning i Barn och trauma genom Karolinska institutet.Hon har också haft uppdrag som expert av Regeringen i statlig utredning om barnfridsbrott och har suttit med i referensgrupper kring hedersrelaterad brottslighet. Utöver det är Rebecca Lagh en väl anlitad föreläsare som har anlitats  av bland annat Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen, högskolor och andra myndigheter samt av olika ideella organisationer.

Unknown

Barbro Sjöqvist

Advokat senior advisor

barbro@advokatlagh.se

Mer om Barbro Sjöqvist

Advokat Barbro Sjöqvist tog juristexamen år 1989 och har sedan dess arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn. Barbro Sjöqvist har under många år varit engagerad i föreningar till stöd för personer utsatta för våld och sexuella övergrepp. Hon är idag styrelseledamot i föreningen Rise.Barbro Sjöqvist processar idag inte i domstol men är mentor och rådgivare till byråns övriga jurister och advokater.

9L7A1412

Sanna Knutsson

Advokat

08-400 267 72
sanna@advokatlagh.se

Mer om Sanna Knutsson

Sanna Knutsson anställdes på byrån år 2014 och har sedan dess arbetat med brottsoffer i olika processer. Sanna är särskilt inriktad på att företräda unga brottsoffer.

Hon arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

Sanna Knutsson föreläser för olika myndigheter och organisationer och har medverkat som expert för lagstiftning i andra länder.

Sanna talar utöver svenska och engelska även spanska.

9L7A1355

Linnea Sveds

Advokat (föräldraledig)

08-400 267 77
linnea@advokatlagh.se

Mer om Linnea Sveds

Linnea Sveds tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016. Hon anställdes på advokatbyrån våren 2016.

Linnea har tidigare erfarenhet av arbete inom Kriminalvård och som god man åt ensamkommande barn som säker asyl.

Linnea Sveds arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och hon företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i brottmål och svåra vårdnadstvister.

9L7A1366

Sandra Kitlas

Advokat

08-400 267 76
sandra@advokatlagh.se

Mer om Sandra Kitlas

Sandra Kitlas tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 och anställdes därefter på advokatbyrån.

Sandra Kitlas studerade en utbytestermin i Warszawa och praktiserat hos Polens ombudsman (närmast Justitieombudsmannen) under sin studietid och hon engagerade sig även i föreningen TRIS (tjejers rätt i samhället).

Sandra Kitlas arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister. Hon åtar sig även uppdrag som medlare och som ombud i bodelningar.

Förutom svenska och engelska talar Sandra Kitlas även polska.

9L7A1323

Amanda Weijerman

Advokat

08-400 267 78
amanda@advokatlagh.se

Mer om Amanda Weijerman

Amanda Weijerman tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2018 och anställdes på advokatbyrån i september 2018.

Innan hon påbörjade sina juridikstudier arbetade Amanda som volontär på olika barnhem och skolor i Ghana och hon har också erfarenhet av arbete som kriminalvårdare på häkte.

Amanda Weijerman arbetar som målsägandebiträde, som offentligt biträde i asylärenden samt som ombud i vårdnadstvister. Amanda åtar sig också uppdrag som särskild företrädare för barn.

Anna

Anna Gecer

Advokat

076-592 97 98
anna@advokatlagh.se

Mer om Anna Gecer

Anna Gecer arbetar som, målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende, umgänge, underhåll, bodelning) samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och övrig tvångsvård (LVM, LPT). Anna är utbildad inom medling och åtar sig uppdrag som medlare.

Anna har särskild erfarenhet av brottmål och infekterade tvister där såväl kvinnor som män utsätts för psykiskt och fysiskt våld i nära relation.

Med skarp analytisk förmåga, god processvana och bred erfarenhet är Anna ett starkt stöd genom processen.

Anna Gecer tog juristexamen vid Stockholms universitet år 2016 och har tidigare arbetat med brottmål och familjerätt på en annan advokatbyrå. Hon har genom åren haft uppdrag i olika organisationer för våldsutsatta och barn i utsatthet.

9L7A1270

Lisa Aspengren

Advokat

08-400 267 79
lisa@advokatlagh.se

Mer om Lisa Aspengren

Lisa Aspengren åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgänge), offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) samt offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

Lisa Aspengren har tidigare arbetat som notarie på Södertörns tingsrätt och på annan humanjuridisk advokatbyrå.

Lisa Aspengren tog sin juristexamen år 2017 och blev advokat år 2022.

Lisa Aspengren är en skicklig advokat som företräder sina klienter med engagemang, empati och noggrannhet.

9L7A8653

Hanna Gustafsson

Advokat

08-400 267 71
hanna@advokatlagh.se

Mer om Hanna Gustafsson

Hanna Gustafsson åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgänge), offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och offentligt biträde i ärenden om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

Hanna Gustafsson har tidigare arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå. Under sin studietid praktiserade Hanna Gustafsson bland annat på organisationen Asylrättscentrum och engagerade sig ideellt i föreningen Feministiska Juriststudenter. Hon anställdes på byrån i april 2021.

Hanna Gustafsson tog sin juristexamen år 2020.

Utöver svenska och engelska talar Hanna Gustafsson spanska.

Alice

Alice Goldensohn

Advokat

070-482 81 38
alice@advokatlagh.se

Mer om Alice Goldensohn

Alice Goldensohn åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, ombud i familjerättsliga mål om vårdnad, boende och umgänge, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och offentligt biträde i ärenden om psykiatrisk tvångsvård (LPT), samt offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

Alice Goldensohn tog sin juristexamen år 2017 från Lunds Universitet och har tidigare arbetat på Förvaltningsrätten och på annan humanjuridisk advokatbyrå innan hon anställdes på byrån 2023.

Alice talar svenska och engelska.

9L7A8686

Zumurad (Zuzu) Rabi

Jur.kand

073-328 66 28
zuzu@advokatlagh.se

Mer om Zumurad (Zuzu) Rabi

Zumurad (Zuzu) Rabi åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, ombud i familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgänge), offentligt biträde i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn (LVU) och offentligt biträde i ärenden om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden.

Under sin studietid arbetade Zuzu Rabi som kriminalvårdare på säkerhetshäkte, kursvärd på Domstolsverket, juridisk rådgivare på Lawline och JTA samt försäkringshandläggare. Hon anställdes på byrån i januari 2021.

Förutom svenska och engelska talar Zuzu Rabi även arabiska.

medium-0156

Isabel Rosqvist Raicevic

Jur.kand

08-400 267 74
isabel@advokatlagh.se

Mer om Isabel Rosqvist

Isabel Rosqvist Raicevic tog sin juristexamen vid Lunds universitet år 2023 och anställdes samma år som biträdande jurist på advokatbyrån. Under sin studietid praktiserade Isabel Rosqvist Raicevic på olika humanjuridiska byråer samt på Helsingborgs tingsrätt. Hon engagerade sig också ideellt i Tjejjouren i Lund.

Isabel Rosqvist arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister.

Isabel talar svenska och engelska.

9L7A1436

Fatma Ulucan

Sekreterare och administratör

08-400 267 70
fatma@advokatlagh.se

Mer om Fatma Ulucan
medium-0136

Stina Hallén

Paralegal

070-574 01 99
stina@advokatlagh.se

Mer om Stina Hallén