Om byrån

Advokatbyrå Rebecca Lagh finns centralt beläget i ljusa lokaler på Upplandsgatan 7 i Stockholm med gångavstånd till T-centralen.

Vi samarbetar med många kvinnojourer, föreningar och organisationer som arbetar med brottsoffer, kvinnor och barn som varit utsatta för hedersrelaterat våld, våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp liksom med föreningar och organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Advokatbyrån är ofta anlitade som föreläsare i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn men också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge, ekonomisk familjerätt, domstolsprocessen etc.

I september 2018 lanserade byrån en podcast ”Våld i nära relationer – det börjar med kärlek” i samarbete med Linn Moser Hällen www.linnmhallen.se. Podcasten finns på Itunes, Acast, Spotify och andra plattformer.

Byrån har haft uppdrag av regeringen där advokat Rebecca Lagh varit förordnad som expert i utredningen om ”straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord” (SOU 2019:32). Utredningen föreslog en kriminalisering av handlingen att tvinga ett barn att bevittna våld i hemmet, så kallat Barnfridsbrott. Lagen om barnfridsbrott trädde i kraft den 1 juli 2021. Rebecca Lagh har också suttit med i Stockholms stads referensgrupp för kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Advokatbyrån samarbetar med riksorganisationen UNIZON och ansvarar för deras juristjour vilket innebär att medlemmar i UNIZON kan kontakta byrån för att få svar på juridiska frågor som rör kvinnor och barn som tagit sin tillflykt till kvinnojour. Många av texterna som handlar om juridik på UNIZONs hemsida har utformats i samarbete med advokatbyrån.

Rebecca Lagh är styrelseledamot i föräldraföreningen Qrut http://www.qrut.se samt i IKKR (Internationella kommittén för kvinnors rättigheter) och Anna Gecer är styrelseledamot i Sollentuna Kvinnojour.

Följ oss också på Instagram, advokatlagh och på Facebook Advokatbyrå Rebecca Lagh AB @advokatlagh

Vi företräder brottsoffret
– inte förövaren

Advokatbyrån samarbetar bland annat med: