Heltäckta kvinnor fick inte närvara vid förhandling

Heltäckta kvinnor fick inte närvara vid förhandling

Under en häktningsförhandling beslutade en domare att tre åhörare som bar niqab inte skulle få närvara inne i rättssalen. Han hänvisade till 5 kap 9 § rättegångsbalken och anförde att då bara ögonen syntes på dessa tre kvinnor var det omöjligt att se till att vissa regler följdes såsom t ex att kvinnorna var över 15 år samt att det skulle vara svårt att identifiera dem vid störande uppträdande.

JO höll med om att det skulle kunna uppstå sådana situationer då en domare skulle bli tvungen att ingripa bland annat pga störande beteende från åhörare men att i den nu aktuella häktningsförhandlingen hade domare agerat fel när han utan anledning inte tillät de tre kvinnorna att få vara kvar i rättssalen.