Skolkurator JO-anmäld

Skolkurator JO-anmäld

En 12-årig pojke, som bodde hos sin mamma, träffade sin skolkurator vid sex tillfällen och berättade för henne om missförhållanden i hemmet. Skolkuratorn kontaktade pappan, som inte hade del i vårdnaden om pojken, och informerade honom om missförhållandena. Senare skrev kuratorn också ett intyg om pojkens situation och intyget användes av pappan i den efterföljande vårdnadstvisten.

JO riktade kritik mot skolkuratorn dels därför att hon inte borde ha kontaktat pappan eftersom hon hade tystnadsplikt, dels för att hon inte hade informerat mamman om samtalen. Enligt JO borde kuratorn ha informerat mamman efter varje tillfälle som hon hade pratat med pojken.

JO anförde0 att skolkuratorn borde ha gjort en orosanmälan till socialtjänsten istället för att ta kontakt med pappan. JO kritiserade henne också för att hon inte varit objektiv i sitt intyg och för att hon inte hade skickat en kopia till mamman.

JO påpekade också att skolor ska förhålla sig neutrala vid vårdnadstvister och att de istället ska komma till tals genom socialtjänstens utredningar.