Vad är en oral våldtäkt?

Vad är en oral våldtäkt?

När en man i 50-årsåldern sov över hos sin vän passade han på att förgripa sig på vännens 14-åriga dotter. Flickan vaknade av att mannen hade tagit av henne trosorna och höll på att slicka henne i underlivet. Mannen dömdes för brottet tack vare flickans berättelse som stöddes av vittnens uppgifter och dna-spår i hennes trosor.

Domstolen hade dock stora problem att komma fram till hur brottet skulle rubriceras. Det konstaterades att mannen inte hade penetrerat flickan med sin tunga och då ställde sig domstolen frågan om det var fråga om ”våldtäkt mot barn” eller ”sexuellt övergrepp mot barn”. Domstolen la således vikt vid om mannen hade penetrerat flickan med sin tunga för om det hade varit så hade det enligt domstolens resonemang definitivt varit fråga om våldtäkt mot barn.

Domstolen fann dock till slut att handlingen ändå var sådan att den kunde jämföras med samlag.  Då det också kunde konstateras att handlingen hade pågått en viss tid, att flickan sov när övergreppet påbörjades och att övergreppet skedde i flickans hem fann domstolen att handlingen måste rubriceras som våldtäkt mot barn.

En ledamot i hovrätten var skiljaktig och menade att mannen skulle dömas för sexuellt övergrepp mot barn eftersom det var oklart hur länge övergreppet hade pågått och exakt var mannen rörde vid flickans underliv med sin tunga.

I förarbetena till den skärpta sexualbrottslagstiftningen som trädde ikraft den 1 juli 2013 (se under rubriken nya lagtexter) skrivs uttryckligen att ”i begreppet ”orala våldtäkter” ska omfattas sådana övergrepp där någon med sin tunga berör en kvinnas underliv och att ett sådant övergrepp kan uppfattas, ur kränkningssynpunkt, lika allvarligt som ett påtvingat samlag”.

I förarbetena står således ingenting om att penetration med tunga i kvinnans underliv. Man undrar hur domstolen har tänkt och om de inte har krånglat till det lite för mycket för sig. Det hade varit önskvärt att detta mål hade drivits upp till Högsta domstolen så att vi i framtiden ska få helt klara besked om hur länge, på vilket sätt och var förövaren ska beröra en kvinnas underliv för att det ska betraktas som våldtäkt.