14-årig flicka fick LVU-vård för risk för hedersvåld och bortgifte

14-årig flicka fick LVU-vård för risk för hedersvåld och bortgifte

En 14-årig flicka vände sig till socialtjänsten därför att hon var rädd för att utsättas för hedersrelaterat våld från sin familj. Hon omhändertogs enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningen hade gjorts av en socialsekreterare som hade stor erfarenhet inom det ”hedersrelaterade området”.

Grunden för omhändertagandet var att det fanns en påtaglig risk att hennes hälsa och utveckling skulle skadas till följd av brister i omsorgen pga en otrygg uppväxtmiljö samt fysisk och psykisk misshandel. Dessutom ansågs det att flickan hade ett eget socialt nedbrytande beteende eftersom hon själv ville lämna det skyddade boendet, som socialtjänsten hade placerat henne på, och återvända till sin familj trots att hon var medveten om de risker det innebar och trots att hon inledningsvis hade vänt sig till socialtjänsten för att få skydd.

Kammarrätten ansåg att det fanns en stor risk att flickan skulle utsättas för allvarligt våld och kanske till och med dödas, och att det dessutom fanns en risk att flickan skulle giftas bort och skickas till Irak. Domstolen fann således att flickan även fortsättningsvis behövde bo på skyddat boende och ha skyddad identitet och att LVU:et därför skulle kvarstå.