Lagen om vård av unga (LVU)

En 14-årig flicka vände sig till socialtjänsten därför att hon var rädd för att utsättas för hedersrelaterat våld från sin familj. Hon omhändertogs enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningen hade gjorts av en socialsekreterare som hade stor erfarenhet inom det...

En 17-årig syriansk flicka omhändertogs enligt lagen om vård av unga därför att det befarades att flickan skulle bli bortgift. Flickan bodde med sin pappa och han samtyckte inte till ”behövlig vård” dvs att flickan inte skulle bo med sin pappa längre för att hon...

Mamman hade diagnosen aspergers syndrom och pappan hade diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Kammarrätten fann att föräldrarna, trots det stöd som de fått i form av insatser i hemmet inte kunde tillgodose barnets behov. Kammarrätten noterade dock att det inte finns anledning att omhänderta barn enligt lagen...

Loading new posts...
No more posts