47-årig man och 14-årig flicka

47-årig man och 14-årig flicka

En 47-årig man inledde ett förhållande med sin dotters 14-åriga kompis. Flickan mådde psykiskt dåligt och uppgav att mannen lyssnade på henne och att hon litade på honom. Hon sa också att hon älskade honom och att deras sexuella förhållande var frivilligt från hennes sida och något som hon själv ville. Mannen å sin sida erkände att han haft sex med flickan. Tingsrätten gjorde bedömningen att mannen inte kunde dömas för våldtäkt mot barn eftersom flickan uppenbarligen samtyckt och det inte heller hade förekommit något våld eller hot om våld. Tingsrätten dömde därför mannen för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i ett år. Hovrätten fastställde tingsrättens dom