Får lägre straff för att han var ung vid brottstillfällena

Får lägre straff för att han var ung vid brottstillfällena

En man som under tiden han var 15-17 år förgreps sig på en liten flicka som vid det första brottstillfället var sex år. Övergreppen bestod till står del beröring av könsorgan och två orala våldtäkter. Mannen hade haft en nära relation till flickans föräldrar och han hade på sätt kommit i kontakt med barnet, vid middagar, semestrar och liknande.

Mannen erkände flera av åtalspunkterna och tingsrätten la mannens berättelse till grund för domen. Eftersom mannen var ”så ung” när brotten begicks och han vid domstillfället hade hunnit fylla 20 år ansågs han inte kunna bli dömd till fängelse utan fick skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Flickan tillerkändes ett skadestånd om knappt 190 000 kr.