Anhörig dödar anhörig

Anhörig dödar anhörig

Enligt ett nytt lagförslag ska Socialstyrelsen göra en utredning varje gång någon dödas av en nära anhörig. Meningen med den nya lagen, som förväntas träda i kraft vid årsskiftet, är att Socialstyrelsen ska hitta fel och brister hos bl a de myndigheter som den dödade eventuellt kan ha sökt hjälp hos eller som på annat sätt blivit varse om att det förekom missförhållanden. Lagförslaget är naturligtvis lovvärt och förhoppningsvis kan antalet dödade minska. Idag dödas i snitt 29 människor varje år av anhöriga och många av dessa tragiska dödsfall hade kunnat förhindrats om de hjälpsökande hade tagits på allvar och fått adekvat hjälp. Frågan är om inte Socialstyrelsen även borde få i uppdrag att utreda fel och brister som bl a myndigheter  begår när kvinnor och barn blir utsatta för våld och sexuella övergrepp. Många brott skulle kunna förhindras om bl. a socialtjänsten och polismyndigheter tog kvinnors och barns rädsla på allvar.