Att lägga ut en dom på facebook är brott mot Personuppgiftslagen

Att lägga ut en dom på facebook är brott mot Personuppgiftslagen

En man la ut delar av en dom som avsåg våldtäkt, sexuellt ofredande och barnpornografibrott på sin facebooksida. Han skrev också kommentarer såsom ”vafan, puck i nacken skulle han ha”. Han uppgav att han hade velat ”varna” sina cirka 200 facebookvänner för den dömde mannen. De sidor som han la ut var de sidorna där den dömdes namn och adress uppges samt där det framkommer vilka brott gärningspersonen dömdes för och vilket straff han hade fått. De båda männen hade tidigare varit arbetskamrater och bodde båda två i en mindre kommun.

Publiceringen hade medfört att den dömde hade ”utsatts för andras missaktning”. Det saknade, enligt tingsrätten, betydelse att mannen som la ut informationen på facebook saknade insikt om att domen inte hade vunnit laga kraft och att den därmed, teoretiskt, skulle kunna ändras i hovrätten.

Då publiceringen och behandlingen av uppgifterna inte hade ett journalistiskt ändamål i den mening som avses i PuL, fann tingsrätten att mannen hade gjort sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen. Han dömdes till 60 dagsböter och han ålades att betala skadestånd till den andre mannen på 10 000 kr avseende kränkning.