Avgiften till Brottsofferfonden höjs

Avgiften till Brottsofferfonden höjs

Den som döms för brott ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Den 1 februari höjdes avgiften från 500 kr till 800 kr.

Dessutom höjdes avgiften för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja från 50 kr per dag till 80 kr per dag, dock högst 900 kr för hela perioden.