Annat

Nu äntligen har lagen om framtidsfullmakter trätt i kraft. En framtidsfullmakt innebär att en fullmaktsgivare kan ge fullmakt åt sin maka/e, sambo, barn, vän eller annan, att sköta om alla eller vissa ekonomiska angelägenheter och/eller personliga angelägenheter. Att en fullmaktshavare har fullmakt att sköta om de...

När nu sexuellt ofredande diskuteras i alla media är det dags att damma av mitt gamla förslag som jag, för några år sedan, försökte få gehör för men som ingen var intresserad av att diskutera. När någon utsätts för brott ligger det i allas intresse att...

Stockholms stad anordnar varje år Krutondagen och i år var temat ”Hedersrelaterat våld med fokus på särskild utsatthet”. Juno Blom hade under förra året uppdrag som särskild utredare för regeringens utredning ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (SOU 2015:55). Under...

Wonsa arbetar för att stärka och hjälpa människor som utsatts för sexuella övergrepp genom psykologiska behandlingar, forskning och kunskapsspridning. Den första kliniken där utsatta kan få professionell hjälp har öppnat i Gamla Stan i Stockholm. Jag har fått den stora äran att bli Wonsas juridiska rådgivare. Gå...

Många barn lever med skyddade personuppgifter. Ofta har barnet tvingats fly från sitt hem tillsammans med sin mamma därför att mamman och/eller barnet har hotats av pappan. Ofta sker flykten snabbt och ibland under kaotiska förhållanden. Många gånger glöms barnets behov bort p g a...

Den som döms för brott ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Den 1 februari höjdes avgiften från 500 kr till 800 kr. Dessutom höjdes avgiften för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja från 50 kr per dag till 80 kr per dag, dock högst 900...

En pappa begärde att få ut sin dotterns journalanteckningar (från hälso-och sjulvården) i sin helhet. Som skäl för att få ut dem uppgav han att han behövde dem för att kunna fullgöra sin uppgift som vårdnadshavare. Huvudregeln är att en vårdnadshavare har rätt att få...

  Med hopp om att mina blogginlägg under 2014 ska vara lite mer upplyftande än vad de varit hittills önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år 2014 utan våld, hot och övergrepp....

Loading new posts...
No more posts