Berövad sin barndom- svårt att värdera

Berövad sin barndom- svårt att värdera

En man dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn, våldtäkt av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i fyra år och sex månader. Han hade i genomsnitt utsatt en flicka som stod under hans vård för dessa övergrepp under sju år. Tingsrätten fann att mannen hade berövat flickan hennes barndom något som tingsrätten påpekade var svårt, om inte omöjligt, att värdera. Tingsrätten fastställde dock att flickan skulle få 300 000 kr i kräkningsersättning och 50 000 kr i sveda och värk.

Ett övergrepp i veckan under sju år innebär 364 övergrepp. Med en enkel matematisk uträkning betyder det att tingsrätten bedömde att flickan skulle få 824 kr avseende kränkning och 137 kr avseende sveda och värk för varje övergrepp. Om en vuxen kvinna våldtas en gång är det praxis att hon får 75 000 kr i kränkningsersättning och 10 000 kr i sveda och värk. Är en berövad barndom verkligen inte värd mer? Och varför får gärningmännen ”rabatt” om de begår många brott? Det är något väldigt fel med våra domstolars sätt att bedöma skadestånd för sexuella övergrepp mot barn!