Skyddat boende

Offentligt biträde i ärenden om barns placering på skyddat boende
Den 1 april 2024 kom en ny lag om placering av barn i skyddat boende. Lagen innebär att barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen skyddat boende individuellt. Tidigare beviljades insatsen gemensamt till såväl barnet som den våldsutsatta vårdnadshavaren.

Om den andre vårdnadshavaren motsätter sig att barnet placeras på skyddat boende ska frågan om barnets placering prövas av domstol.

Barnet och barnets vårdnadshavare har rätt till ett eget kostnadsfritt juridiskt ombud under processen. Det är förvaltningsrätten som förordnar offentliga biträden för barnet och vårdnadshavarna.

Kan barnet och vårdnadshavaren ha samma offentliga biträde?
Huvudregeln är att barnet och vårdnadshavarna har olika biträden. vårdnadshavarna kan välja sina biträden själv men barnet tilldelas ett biträde av domstol.

Du har rätt att välja ombud
Du har rätt att själv välja vilket ombud du vill ha. Det är därför viktigt att du informerar socialtjänsten om vilken advokat du önskar när placering kommer på tal.

Om du redan har ett ombud i vårdnadstvist eller som målsägandebiträde så kan du fråga juristen om denne kan åta sig uppdraget som offentligt biträde eller annars bör du aktivt välja ett offentligt biträde.

Rätt kompetens
Det viktigt att tänka på att välja ett ombud med djupare förståelse av våld, våldets konsekvenser och som är väl insatt i hur skyddade boenden fungerar.

Vi jobbar med våld och åtar oss även dessa uppdrag. Vill den skyddsplacerade begära en advokat från vår byrå går det bra och du uppger då advokatens eller byråns namn till din socialsekreterare.

Kontakta oss:
Telefon: 08-400 267 70
Mail: info@advokatlagh.se