Verkställighet av utländska domar

En mamma flyttade tillbaka till Sverige med sin tre barn i avsikt att bo här permanent. Fadern till barnen hävdade att mamman endast skulle åka till Sverige med barnen för en sommarvistelse och att hon kvarhållit barnen mot hans vilja. En domstol i USA beslutade...

Loading new posts...
No more posts