Vilseledande till tvångsäktenskap

Detta brott, liksom tvångsäktenskap, infördes i brottsbalken tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011. Brottet innebär att den som genom vilseledande förmår en person att resa till en...

Loading new posts...
No more posts