Haag-konventionen

Mamman och den sex-årige pojken flyttade, med pappans godkännande, till USA. Efter att ha bott där mindre än tre månader åkte pojken tillbaka till Sverige för att ha sommarumgänge med sin pappa. Under sommaren beslutade dock pappan att behålla sonen i Sverige och mamman ansökte...

Ett litauiskt par skilde sig och den litauiska domstolen bestämde att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam. Kort därefter tog mamman med sig barnen och flyttade till Sverige. Pappan ansökte enligt Haag-konventionen att återfå barnen. Hovrätten fastslog att ett av barnen, 9-åringen, uttryckt att han inte...

Loading new posts...
No more posts