Underhållsbidrag

Enligt den nuvarande socialtjänstlagen ska kommunen, genom den kommunala socialtjänsten eller familjerättens regi, erbjuda föräldrar s k samarbetssamtal, dvs samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Enligt den nya ändringen av lagen ska föräldrar kunna...

Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt utrymme än den andra föräldern. Nu har högsta domstolen fastställt att barn som bor växelvis har rätt till likartad ekonomisk standard som föräldrarna...

Loading new posts...
No more posts