Kontaktförbud

Besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen syftar till att skydda den ene parten från oönskade besök av den andra parten under den uppslitande tid som kan följa efter en separation. Bestämmelserna om besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen skiljer sig från bestämmelserna i lagen om kontaktförbud.Lagen om...

Lagen om kontaktförbud ersätter lagen om besöksförbud. De besöksförbud som meddelats enligt besöksförbudslagen och som fortfarande är gällande ska nu betraktas som kontaktförbud.  1.Kontaktförbud Om det pga särskilda omständigheter finns risk för att någon ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera någon annan...

Loading new posts...
No more posts