Stalkning

En man överträdde kontaktförbudet vid 27 tillfällen bl a genom att förfölja sin fd sambo till hennes arbete, han bankade på hennes dörr och ropade genom hennes brevinkast. Mannen kunde varken erkänna eller förneka förutom ett tillfälle då han medgav att han hade bankat på...

En man gjorde sig skyldig till flera olika brott mot sin fd sambo såsom flera överträdelser av kontaktförbudet (genom att bl a ringa till henne, skicka sms och ta kontakt med henne i en chat genom att utge sig för att vara en annan person),...

Det har tillkommit ett nytt brott som allmänt kallas ”stalkning” men vars korrekta brottsrubricering är ”olaga förföljelse”. Anledningen till att detta brott tillkom är att lagstiftaren ansåg det nödvändigt att ge ett ökat skydd för den som utsätts för trakasserier och förföljelser då någon upprepat angriper,...

Loading new posts...
No more posts