DNA i underliv – inte tillräckligt för en fällande dom

DNA i underliv – inte tillräckligt för en fällande dom

En 16-årig flicka som bodde i ett familjehem anklagade familjehemspappan bl a för att ha drogat och våldtagit henne. Mannen förnekade anklagelserna. Han hävdade att han hade fått erektionsproblem pga depression och att han i anledning därav hade vänt sig till en kurator som hade uppmanat honom att ”träna på egen hand”. Detta råd hade mannen tagit till sig och bl a utfört övningarna i badrummet och därefter torkat av sig på ett papper. Detta papper hade sedan försvunnit. Flickan hade läkarundersökts och mannens DNA hade hittats i hennes underliv. Tingsrätten fann att flickan rent praktiskt skulle kunna ha tagit pappret från badrummet och på så sätt överfört mannens DNA till sitt underliv. Mannens DNA hade även hittats på mattan i flickans rum.

Tingsrätten konstaterar vidare att mannens utsaga styrktes av både kuratorn och mannens hustru. Mot flickan talade att hon vid flera gånger hade ändrat sina uppgifter om övergreppen och det ”fanns en osäkerhet kring gärningstidspunkterna”. Dessutom framkom det att flickan tidigare ”åtminstone delvis osant hade angivit olika andra män för våldtäkt”. Tingsrätten betonar att den sist nämnda uppgiften inte hade avgörande betydelse. Sammanlagt fann dock tingsrätten att flickans uppgifter inte var mer trovärdiga än mannens och därför ogillades åtalet och mannens friades.