Exorcism är inte grov fridskränkning

Exorcism är inte grov fridskränkning

I ett mål som uppmärksammats i massmedia fann domstolen att en 12-årig flickas far, styvmor, en pastor och ytterligare en person inte gjort sig skyldiga till grov fridskränkning.  De var åtalade för grov fridskränkning och grov misshandel då de bl a, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, hade bränt flickan med en upphettad kniv, slagit henne, rakat av henne håret, hållit henne inlåst under långa perioder, utsatt henne för systematiska kränkningar och psykisk nedbrytning.  Åklagaren lyckades dock inte bevisa att personerna hade gjort sig skyldiga till misshandeln och då psykisk misshandel och isolering inte är straffbart friades alla fyra.

Det är beklagligt att det i Sverige år 2012 går att ägna sig åt andeutdrivning och att systematiskt bryta ner och skada en liten flicka och att detta kan ske under flera år utan att det anses brottsligt. Det kan hända att tingsrätten har tolkat lagen rätt och att det inte är brottsligt att bedriva exorcism och på så sätt skada barn (och även vuxna) men denna dom visar att vi måste få en lagändring som gör det olagligt och brottsligt att tortera, kränka och psykiskt misshandla barn!