Får bodelningsförrättare trots att bodelningsavtal finns

Får bodelningsförrättare trots att bodelningsavtal finns

En kvinna ansökte i tingsrätt om att få en bodelningsförrättare förordnad. Mannen hävdade att det redan fanns ett undertecknat bodelningsavtal. Kvinnan menade att hon ”av förklarliga skäl inte hade varit sig själv” när hon skrev på handlingen och hon hävdade också att det endast rörde sig om en så kallad partiell bodelning, dvs att inte alla tillgångar beaktades i bodelning. Tingsrätten fann dock att en formenlig bodelning hade gjorts och nekade kvinnan en bodelningsförrättare.

Kvinnan överklagade ända upp till Högsta domstolen som konstaterade att det inte framgick av bodelningsavtal att det omfattade all egendom som kunde bli föremål för bodelning mellan parterna och fann därför att en bodelningsförrättare skulle förordnas.