Bodelning

Två sambor separerade och kvinnan flyttade ut ur den gemensamt ägda bostadsrätten. Mannen stämde kvinnan och yrkade att hon skulle betala sin del av boendekostnaderna (ränta på lån som parterna var gemensamt betalningsansvariga för, samt månadsavgiften för bostadsrätten). Kvinnan invände att hon i sin tur hade...

En man och en kvinna separerade i januari 2011 och dom på äktenskapsskillnad meddelades i maj 2011. Domen gav också kvinnan kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden till dess bodelning skett. Bodelningen vann laga kraft i februari 2012 och mannen tillskiftades bostaden i bodelningen. Kvinnan bodde...

En kvinna ansökte i tingsrätt om att få en bodelningsförrättare förordnad. Mannen hävdade att det redan fanns ett undertecknat bodelningsavtal. Kvinnan menade att hon ”av förklarliga skäl inte hade varit sig själv” när hon skrev på handlingen och hon hävdade också att det endast rörde...

En kvinna vände sig till domstol för att få en bodelning till stånd 16 år efter skilsmässan. Hon hävdade att anledningen till att hon väntat så länge med att påkalla bodelning var att hon hade mått psykiskt dåligt. Domstolen kunde dock inte finna att hon...

Loading new posts...
No more posts