Fler domar angående Brudpenning (mahr)

Fler domar angående Brudpenning (mahr)

En man och en kvinna som gifte sig i Iran kom i samband med vigseln överens om att brudpenningen skulle uppgå till visst belopp. De flyttade senare till Sverige och fick sitt äktenskap registrerat. När de skilde sig några år senare ville kvinnan få ut sin brudpenning med ett belopp om 30 000 kr. Den juridiska knäckfrågan i detta fall var när/om mannen var skyldig att betala beloppet trots att någon förfallodag inte fanns upptaget i själva avtalet. Hovrätten fann att man kunde tillämpa svenska regler och konstaterade att när det inte finns uppgivet något förfallodatum är en gäldenär (i detta fall mannen) skyldig att betala när borgenären (i detta fall kvinnan) begär det. Hovrätten ansåg att kvinnan hade begärt att beloppet skulle betalas ut när hon väckte talan i domstol och förpliktigade därmed mannen att betala ut det yrkade beloppet.

En annan man och kvinna, som på liknande sätt ingått äktenskap i Iran och kommit överens om att brudpenningen skulle uppgå till visst belopp bodde tillsammans i Sverige många år innan de skilde sig. Domstolen konstaterade att brudpenning inte kan jämställas med underhållsbidrag utan att det handlar om en utjämning av makarnas förmögenhetsförhållanden. Domstolen konstaterade vidare att kvinnan hade väntat i 14 år efter skilsmässan innan hon begärde att få ut sin brudpenning och att två stycken bodelningar hade genomförts för att reglera parternas ekonomiska mellanhavanden. Bland annat pga nämnda omständigheter fann domstolen att kvinnan hade förlorat sin rätt att kräva att mannen skulle betala ut hennes mahr till henne.