Brudpenning

En man och en kvinna som gifte sig i Iran kom i samband med vigseln överens om att brudpenningen skulle uppgå till visst belopp. De flyttade senare till Sverige och fick sitt äktenskap registrerat. När de skilde sig några år senare ville kvinnan få ut...

I samband med giftemål enligt iransk lag och islamisk rättstradition upprättas ett äktenskapskontrakt mellan parterna. Kontraktet ska innehålla uppgifter om den så kallade brudpenningens (mahr) storlek och karaktär. Syftet med brudpenningen är att kvinnan ska få en ekonomisk trygghet, om mannen skiljer sig från henne...

Loading new posts...
No more posts