FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999.

I resolutionen som instiftade denna dag slog man fast att våld mot oss hindrar oss att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.

Våld mot oss kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i det privata sammanhanget.

Jag tror att jag kan tala för alla kvinnor i hela världen och säga att vi naturligtvis glada och tacksamma för att FN uppmärksammar oss och att vi hoppas att FN ska lägga ner mer kraft och arbete på att hindra att vi i framtiden ska utsättas för våld av vilket slag det än må vara.