För mycket våld i BDSM-sex medför fängelse

För mycket våld i BDSM-sex medför fängelse

En 32-årig man och en 28-årig kvinna hade ett förhållande och ägnade sig vid flertal tillfällen åt BDSM-sex. Kvinnan hade i sina dagboksanteckningar skrivit att mannen ibland hade varit för hårdhänt och att han ibland hade piskat henne för hårt.

Efter ett av dessa tillfällen avled kvinnan pga andnings-och cirkulationssvårigheter. Både mannen och kvinnan hade vid detta tillfälle varit både alkohol- och narkotikapåverkade.

Åklagaren påstod att mannen hade stoppat en strumpa eller liknande i hennes mun som en del av BDSM-leken och på det sättet gjort att hon kvävdes.  Domstolen fann dock inte att det var styrkt att hon hade kvävts av föremålet i hennes mun utan fann att det kunde finnas andra orsaker till att hon kvävdes t ex att den narkotika som hon hade tagit, etylfenidat, i ovanliga fall kan orsaka syrebristskador i hjärta och hjärna. Mannen kunde således inte dömas för vållande till annans död.

Kvinnan hade, enligt en rättsmedicinsk undersökning, blivit slagen med käpp, piska eller liknanden över hundra slag. Kvinnan hade också ett stort blåmärke (sk lårkaka) och överhudsavskrapningar som hade kunnat ge henne bestående ärrbildning. Så mycket våld var inte, enligt domstolen, ”oförsvarlig”. (Om två parter är överens om att ha BDSM-sex betyder det att de ger sitt samtycke till våld vilket innebär att den som utövar våldet inte kan straffas så länge våldet inte är ”oförsvarligt”.)  Tingsrätten fann att mannen, genom att misshandla henne på det sättet, visat stor hänsynslöshet och att misshandeln gränsade till grov misshandel och dömde honom därför för misshandel till tio månaders fängelse.

Hovrätten anförde att man endast kan samtycka till misshandel av normalgraden och inte till grov misshandel. Hovrätten konstaterade vidare att även om så allvarlig misshandel som i detta fall inte kan vara helt ansvarsbefriande så måste ändå kvinnans samtycke inverka på straffvärdet. Hovrätten fann således att tio månaders fängelse var alltför strängt och sänkte straffet till fyra månaders fängelse. Två hovrättsråd var dock skiljaktiga, en ville fria mannen helt och den andra ville döma honom för grov misshandel.

Se också blogginlägget från den 21 sept 2011, Misshandel eller samtycke till våld?