Förkortat straff pga att det förflutit lång tid från det att brottet begicks

Förkortat straff pga att det förflutit lång tid från det att brottet begicks

En styvfar utsatte sin styvdotter för olika sexualbrott och dömdes i både i tingsrätten och hovrätten för bl a grov våldtäkt. Hovrätten ansåg att straffvärdet för brottet var fem år men då det förflutit lång tid sedan brotten begicks reducerades straffet med sex månader och mannen dömdes till fängelse i 4,5 år.

Högsta domstolen fann att straffvärdet för brotten var 5,5 år fängelse. Precis som hovrätten fann dock Högsta domstolen att då det förflutit lång tid sedan brotten begicks att straffet måste reduceras. Högsta domstolen konstaterade att det hade förflutit tolv år sedan brotten hade begåtts och att det är en ovanligt lång tid även ”med beaktande av att det är ett sexualbrott mot barn”. Då mannen hade varit flickans styvfar ansåg Högsta domstolen att den tiden inte skulle tas så mycket hänsyn till som det skulle ha gjorts för en annan typ av brott. Till skillnad mot hovrätten ansåg dock Högsta domstolen att straffet skulle reduceras med ett år, vilket innebar att mannen dömdes till 4,5 års fängelse.