Fridskränkningsbrotten ska omfattas av fler brottstyper

Fridskränkningsbrotten ska omfattas av fler brottstyper

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning endast innefattar brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid och sexualbrott. Det innebär att åklagaren måste upprätta separata åtalspunkter för annan brottslighet som är vanligt förekommande i denna typ av ärenden t ex skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. I och med det nya lagförslaget ska de sistnämnda brotten också innefattas i fridskränkningsbrotten.

Dessutom föreslås att straffminimum ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.