Fritidsledare friad

Fritidsledare friad

Ännu ett lärorikt rättsfall: en fritidsledare dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn. Han hade fått den nioåriga flickan att onanera åt honom och han försökte också tvinga henne till oralsex. Hovrätten friade honom dock då den stödbevisning som fanns (i form av vittnen) ansågs ha lågt bevisvärde pga att   flickan hade berättat om övergreppen långt efter att de hade ägt rum. Detta rättsfall visar ännu en gång hur viktigt det är, ur bevissynpunkt, att den utsatta berättar om vad som hänt  i nära anslutning till övergreppen och innan polisanmälan görs.