Här kommer del 2 av ett axplock av sexualbrottsdomar som avkunnats förra veckan

Här kommer del 2 av ett axplock av sexualbrottsdomar som avkunnats förra veckan

I samband med en idrottslektion fotograferade en femtonårig pojke en skolkamrats könsorgan. Åklagaren hade yrkat att pojken skulle dömas för kränkande fotografering men domstolen fann att det inte var möjligt att döma pojken eftersom fotograferandet inte hade skett i hemlighet (se lagen om kränkande fotografering). Inte heller var det möjligt att döma pojken för sexuellt ofredande eftersom han inte hade haft uppsåt att kränka sin skolkamrats sexuella integritet. Pojken dömdes dock till trettio dagsböter för ”vanligt” ofredande (inte sexuellt ofredande) eftersom gärningen ansågs vara en kännbar fridskränkning och integritetskränkande (dock inte sexuellt integritetskränkande).

En man förgrep sig flertal gånger oralt, vaginalt och analt på en sjuårig flicka. Mannen fick kontakt med flickan när hon var hemma hos honom och lekte med hans son. Övergreppen ägde rum i det så kallade ”soffrummet”, ett rum i källarplanet där mannen kunde låsa dörren. Mannen dömdes till sju års fängelse.

Hovrätten friade en 21-årig man som av tingsrätten dömts för våldtäkt. Anledningen till den friande domen var att hovrätten ansåg att man kunde sluta sig till att kvinnan inte ”var ointresserad av intim kontakt” eftersom hon var både alkohol-och drogpåverkad vid tillfället och eftersom hon hade lagt sig i sängen bredvid mannen. Vidare fäste hovrätten vikt vid att kvinnan anmälde våldtäkten först två månader senare och att någon stödbevisning därför inte hade kunnat säkras. Dessutom fann hovrätten att hennes berättelse var fragmentarisk, att hennes verklighetsuppfattning kunde ha varit förändrad pga berusningen och att det fanns ”stort utrymme för tvivel om mannens uppsåt”.

En 26-årig man bodde tillfälligt hos en vän. Efter en alkoholfylld kväll fick han kontakt med en 13-årig flicka genom vännens facebooksida. Flickan kom till lägenheten och de hade samlag. Mannen hävdade att han inte visste att flickan var 13 år. Domstolen ansåg att mannen i vart fall haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, bl a därför att vännen, som han tillfälligt bodde hos, hade berättat för honom om flickans ålder. Mannen dömdes för våldtäkt mot barn till två års fängelse.

En 72-årig man dömdes för att ha våldtagit sin fru. En rättsmedicinsk undersökning visade att kvinnan hade omfattande skador i underlivet. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och därmed stod hovrättens dom fast. Mannen dömdes till två års fängelse.