HD bedömer schablonersättning för oaktsam våldtäkt

HD bedömer schablonersättning för oaktsam våldtäkt

I fredags meddelade Högsta domstolen (HD) en dom som fastställer de schabloniserade ersättningsbeloppen för kränkning och sveda och värk vid oaktsam våldtäkt. Tingsrätt och hovrätt hade bestämt ersättningen för kränkning till 100 000 kr och ersättning för sveda och värk till 15 000 kr. Detta motsvarar schablonbeloppsersättning vid våldtäkt. HD sänkte ersättningsbeloppen och uttalade att även om det oaktsamma brottet framstår som allvarligt så kan det anses vara något mindre allvarligt än det uppsåtliga brottet. Detta bör inverka på den schablonmässiga bedömningen av vilken kränkning som typiskt sett har uppkommit vid oaktsam våldtäkt. HD sänkte därför ersättningen till målsäganden och fastställde schablonbeloppet för kränkning till 75 000 kr. HD förde samma resonemang avseende sveda och värk och fastställde schablonbeloppet för sveda och värk till 10 000 kr vilket motsvarar en akut sjuktid under fyra månader med annan vård än sjukhusvård.