Hovrätten friar man från misshandel trots att det var visat att gärningen orsakat en fraktur

Hovrätten friar man från misshandel trots att det var visat att gärningen orsakat en fraktur

I november 2019 dömde tingsrätten en ung man till misshandel för att ha vridit om flickvännens handled tills det uppstod en fraktur i tummen. Kvinnan och mannen hade tidigare varit i en relation men avslutade relationen då mannen lämnade kvinnan för en annan person. I samband med att mannen återvände till lägenheten uppstod en konflikt vilken urartade och blev våldsam. Kvinnan försökte få ut mannen ur lägenheten och höll samtidigt i hans tröja. Kvinnan berättade att mannen drog henne i håret, tog tag i hennes hand och vred om handleden. Kvinnan kände då en stark smärta som strålade upp i armen. Det ska noteras att kvinnans 9-åriga dotter var närvarande under händelseförloppet.

Mannen uppgav i förhör i tingsrätten att kvinnan hade fått ett utbrott och att han hade ruskat om henne för att försöka få henne sluta vara arg. Mannen berättade också att kvinnan höll hårt i hans tröja för att hon inte ville att han skulle lämna lägenheten och att han därför bände bort hennes fingrar. Han uppgav att han inte mindes att han dragit henne i håret eller att han vridit om hennes hand.

Kvinnans väninna hördes i tingsrätten. Kvinnan kontaktade väninnan direkt efter gärningen varpå väninnan åkte till lägenheten. Väninnan vittnade om att kvinnan och dottern var upprörda och att tummen var svullen. Väninnan berättade också att kvinnan hade rodnader på kinden och runt halsen samt att kvinnan berättade att mannen strypt och slagit henne. Åklagaren väckte dock inte åtal avseende vare sig slaget eller stryptaget.

Kvinnan åsamkades en fraktur i tummen till följd av händelsen och hon behövde på grund av gärningen bära gips i fyra veckor. Utöver detta hade hon smärtor i tummen långt efter att hon tog av gipset. Tingsrätten ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att mannen misshandlat henne genom att vrida om handen på henne. Mannen dömdes till misshandel och vid påföljdsfrågan tog tingsrätten hänsyn till att våldet skett framför kvinnans dotter.

Mannen överklagade domen till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle frikänna honom. Hovrätten bedömde att såväl kvinnan som mannen hade lämnat trovärdiga uppgifter. Hovrätten tog dock fasta vid mannens uppgift att han inte hade haft för avsikt att skada kvinnan och att kvinnan inte kunde beskriva exakt hur det gick till när mannen vridit om hennes handled. Hovrätten menade att det var en tumultartad situation och att det inte gick att utesluta att skadan, det vill säga frakturen i tummen, uppkommit utan att mannen haft för avsikt att skada kvinnan. Mannen friades därför från misshandel då man inte ansåg det bevisat att han hade haft uppsåt att skada kvinnan. Av hovrättens domskäl går dock att utläsa att domstolen fann det bevisat att mannen vridit om kvinnans handled samt att hon åsamkats en faktur till följd av detta.

Hur kan det då komma sig att domstolen friar från brott undrar vi? För att döma en person för misshandel krävs inte att gärningsmannen har avsikt att skada. Det krävs att gärningsmannen är medveten om risken att skada kan uppstå samt att han är likgiltig inför effekten. I detta fall måste mannen ha varit medveten om att det fanns en risk att det kunde uppstå skada/smärta av att vrida om kvinnans handled. Han var således likgiltig inför tanken på skadan. Detta särskilt eftersom mannen själv, i förhör, berättat att han tagit till våld genom att ruska om henne och bända bort hennes fingrar från tröjan. Hovrätten verkar ställa krav på avsiktsuppsåt, vilket inte ska krävas. Vi ser inte att detta avgörande är i enlighet med gällande rätt. Kvinnan hade i detta fall rätt till att få sin förövare fälld för misshandel.