Hovrätten friar man från våldtäkt trots att kvinnan var ointresserad av samlag

Hovrätten friar man från våldtäkt trots att kvinnan var ointresserad av samlag

Den 25 maj 2021 meddelande Hovrätten för Västra Sverige dom i ett mål gällande våldtäkt och försökt till våldtäkt.

Målet rörde en kvinna och man som varit gifta och har barn tillsammans. Under parets relation hände det ibland att mannen försökte föra in sin penis i kvinnans mun när hon sov. Enligt honom hade detta skett med kvinnans samtycke men enligt henne hade hon inte samtyckt.

Mannen åtalades för två fall av våldtäkt, varav ett genom att tidigare ha fört in sin penis i den sovande kvinnans mun, och ett försök till våldtäkt på samma sätt.

Tingsrätten dömde mannen för två fall av våldtäkt och ett fall av försök till våldtäkt. Påföljden fastställdes till 3,5 års fängelse.

När målet prövades i hovrätten blev utfallet annorlunda. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och friade mannen från ett fall av våldtäkt och ett fall av försök till våldtäkt samt sänkte påföljden till två år och tre månaders fängelse.

Enligt hovrätten framgick det av kvinnans beskrivning att hon – vid det tillfälle som hon berättat om – vaknade av att mannens penis nuddade hennes mun, varpå hon, för att få slut på det, utförde oralsex åt honom.

Av uppgifterna följer enligt hovrätten att kvinnan inte sov när mannen ”fick in sin penis” i hennes mun vid tillfället utan att hon medvetet deltog i den sexuella handlingen vilket inte ger stöd för att det rört sig om en våldtäkt. Hovrätten ansåg att kvinna inte befunnit sig i en särskild utsatt situation då hon vare sig sov eller berättat om att hon vad omtöcknad och inte helt kunde ta vara på sig. Därav ansåg hovrätten att det inte var bevisat att det rörde sig om en våldtäkt.

Vidare ansåg hovrätten att det inte heller kunde vara fråga om ett försökt till våldtäkt då det inte går att utesluta att mannen inte hade någon annan avsikt än att få med kvinnan på hans sexuella önskemål.

Hovrätten menar på att även om kvinnan vid dessa tillfällen rent faktiskt varit ointresserad – har mannen endast försökt få henne att medvetet göra som han ville, något som mannen enligt kvinnans egen berättelse också lyckades vid det tillfället.

Därmed ansåg hovrätten att det varken går att bevisa att det fanns faran för fullbordan av brottet eller att mannen hade uppsåt till brottet. Hovrätten fann därtill att det inte heller fanns tillräckligt stöd för att mannen skulle ha gjort sig skyldig till sexuella ofredanden vid de aktuella tillfällena.

Hovrättens bedömning skiljer sig avseendevärt från tingsrättens bedömning som menade på att det inte funnits utrymme för bedömningen att målsäganden kan ha agerat på ett sådant sätt som medfört att mannen haft befogad anledning att tro att kvinnan samtyckt till att ha ett sexuellt umgänge.

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt, så att lagen nu bygger på avsaknad av frivillighet istället för före­komsten av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Dessa domar visar på att trots den ny lagstiftningen gällande sexualbrott är bedömningen kring samtycke fortfarande luddigt.

Vi tycker att det går att ifrågasätta hovrättens resonemang i målet kring kvinnans samtycke. Om hovrätten konstaterar att kvinnan inte var intresserad av samlaget, hur kan det ändå bedömas som att kvinnan samtyckt?

Har du blivit utsatt för brott och/eller har frågor inför en kommande polisanmäla eller hur processen går till? Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Du når oss på 072-272 67 04.