Inte brott för en kurator att ha sex med sin patient

Inte brott för en kurator att ha sex med sin patient

En kurator på en ungdomsmottagning blev förälskad i en tonårsflicka som hade kommit till mottagningen för att hon mådde psykiskt dåligt. Kuratorn erkände att han hade haft sexuellt umgänge med flickan flera gånger. Han åtalades för brottet ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”.

För att dömas för det brottet måste gärningsmannen, förutom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning också på något sätt ha varit aktiv för att få den sexuella handlingen till stånd. Det krävs också att den utsatta/e ska stå under ett tryck som är av allvarlig betydelse för henne/honom.

Flickan berättade att hon hade starka känslor för kuratorn och att det ibland var båda två gemensamt, ibland var det hon och ibland var det kuratorn som tog initiativ till de sexuella handlingarna.

Tingsrätten fann att flickan förvisso varit i beroendeställning till kuratorn eftersom hon var hans patient, men att han inte hade varit så pådrivande och aktiv som man måste vara för att anses ha ”förmått flickan att ha sex med honom”. Domstolen fann således att kuratorn inte kunde dömas för det brott han åtalats för och frikände honom.