Inte möjligt att samtycka till för mycket våld i dominanssex

Inte möjligt att samtycka till för mycket våld i dominanssex

En man och en kvinna var överens om att ha så kallat ”dominanssex” där kvinnan skulle vara den undergivna. Mannen band bland annat kvinnans händer och fötter och slog henne i ansiktet. Vad som sedan hände var parterna oense om men kvinnan lyckades i vart fall, nästan naken, fly från lägenheten.

Mannen åtalades bland annat för våldtäkt. Tingsrätten fann dock att han inte kunde dömas för våldtäkt men däremot fann de att han hade utsatt kvinnan för mer våld än det var möjligt att samtycka till och dömde honom för misshandel. Hovrätten påpekade att det fanns flera motsägelser i bådas berättelse bland annat om vilket stoppord som skulle användas. Hovrätten fann, trots motsägelserna, att mannen gjort sig skyldig till misshandel och dömde honom till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst. Kvinnnan tillerkändes ett skadestånd på 17 400 kr.

Läs mer om BDSM-sex i blogginlägggen 21 sept 2011 och 22 sept 2013