Iransk kvinna får uppehållstillstånd

Iransk kvinna får uppehållstillstånd

En kvinna från Iran ansökte om uppehållstillstånd (asyl) för sig och sina döttrar. Som skäl angav hon att hon riskerade att förlora vårdnaden om döttrarna om hon återvände till sitt hemland och att hennes svåger, som hon vägrade att gifta sig med, skulle fortsätta att utsätta henne för övergrepp.

Migrationsdomstolen fastställde att risken att förlora vårdnaden om sina barn inte utgör välgrundad fruktan för förföljelse och att kvinnan på den grunden inte kunde beviljas asyl. Däremot konstaterade domstolen att de iranska myndigheterna har en ”bristande vilja att agera mot våld i hemmet” och att kvinnan inte kunde räkna med något skydd mot svågern om hon tvingades återvända till Iran. Av den anledningen ansågs mamman hysa en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön och därför beviljades både kvinnan och hennes barn permanent uppehållstillstånd.