Migrationsärenden

  Det finns en portalparagraf i Utlänningslagen som säger att barnets bästa ska tillämpas i samtliga ärenden inom migrationsrätten. För att förtydliga och säkerställa att barnets bästa beaktas, för att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och för att framhålla att en annan bedömning ska göras när det...

En kvinna från Iran ansökte om uppehållstillstånd (asyl) för sig och sina döttrar. Som skäl angav hon att hon riskerade att förlora vårdnaden om döttrarna om hon återvände till sitt hemland och att hennes svåger, som hon vägrade att gifta sig med, skulle fortsätta att...

Migrationsverket avslog en 62-årig mans begäran om uppehållstillstånd pga anknytning till sin hustru och deras tre barn. Migrationsverket bedömde äktenskapet som ett skenäktenskap dels pga att mannen hade uppgett att han hade gift sig eftersom de gemensamma barnen (17, 15 och 12 år gamla) ville...

Mamman till den fyra-åriga flickan hävdade att hon och flickan kom från Mogadishu och ansökte om asyl pga att de riskerade att utsättas för kränkningar pga sin klantillhörighet. Migrationsdomstolen fann dock att mamman inte hade gjort sannolikt att de kom från Mogadishu utan att de...

Det är alltid roligt att vinna ett mål men att vinna ett mål i en överdomstol är ännu mer fantastiskt. Det faktum att denna kvinna, vår klient, får stanna i Sverige är naturligtvis otroligt glädjande. Att domen också bidrar till att kvinnor, som blir utsatta...

Loading new posts...
No more posts