Kiss-och bajslekande pappa får sänkt straff

Kiss-och bajslekande pappa får sänkt straff

Den 2 november 2013 skrev jag om en pappa som hade dömts bl a för ”kiss- och bajslekar” med sin dotter (se nedan). Pappan överklagade till hovrätten som sänkte fängelsestraffet från fyra år till tre år och sex månader.

Anledning till att han fick sänkt straff var för att han inte hade fullbordat samlag med sin dotter och inte penetrerat henne med sin penis eller något annat sätt. Han hade inte heller genom onani eller på annat sätt med eller utan flickans hjälp tillfredsställt sig i samband med brotten. Inte heller hade han använt våld eller hot.

Hovrätten fann dock att tingsrättens dom skulle fastställas vad gäller brottsrubriceringen (våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn). Hovrätten fann också att avseende skulle fästas vid att brotten hade pågått under en relativt lång period och att det fanns försvårande omständigheter eftersom brotten varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett litet barn i förhållande till en närstående person.

Vad gäller det barnpornografibrott som tingsrätten dömt honom för ansåg hovrätten att det var ett ringa brott med hänsyn till att bilderna inte visade särskilt unga barn eller barn som utsattes för våld eller tvång, inte heller hade mannen framställt bilderna för att sälja dem eller sprida dem vidare.

Det skadestånd till flickan som tingsrätten hade fastställt ansåg hovrätten skäligt (230 000 kr) särskilt som flickan utsatts för en synnerligen allvarlig kränkning då pappan utsatt henne för koprofagi (förtäring av exkrementer) och att hon utsatts för brotten under en lång tid och att det medfört ett utdraget lidande.