Kränkande fotografering – nytt brott

Kränkande fotografering – nytt brott

Regeringen har föreslagit att en ny brottsrubricering ska införas: kränkande fotografering. Det nya brottet har kommit till för att skydda människor från att bli olovligen fotograferade under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt, eller om fotografering på annat sätt är påträngande eller dolt. Det krävs också att gärningen är ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Jag har väntat länge på denna nya straffbestämmelse. Det är många som blir fotograferade i mer eller mindre privata situationer. Förhoppningsvis får denna lag stopp på smygfotografering i omklädningsrum och på arbetsplatsens dusch och förhoppningsvis ska människor som i sovande eller berusat tillstånd slippa bli fotograferade och få pinsamma bilder utlagda på nätet.

Lagen väntas träda i kraft 1 juli 2012