Krutondagen 2015

Krutondagen 2015

Stockholms stad anordnar varje år Krutondagen och i år var temat ”Hedersrelaterat våld med fokus på särskild utsatthet”.

Juno Blom hade under förra året uppdrag som särskild utredare för regeringens utredning ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (SOU 2015:55). Under Krutondagen föreläste hon om partnervåld i hederskontext.

Mariet Ghadimi forskar på ungdomars attityder om sexualitet och ungdomars livsutrymme, och hon är också verksamhetschef för organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och med stöd för ungdomar som utsätts för våld och begränsningar i sin vardag. Hennes fokuserade under Krutondagen på hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Anneli Svensson, var en av dem som startade RFSL:s nationella brottsofferjour och erbjuder idag psykoterapi för bl a personer som har erfarenheter av våld eller problem kopplat till sexuell läggning och/eller könsidentitet. Anneli föreläste om HBTQ och heder.

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, pratade om intersektionalitet och hedersrelaterat våld.

Sammantaget var det en mycket givande dag med mycket lärorika och intressanta föredrag. Det är fantastiskt att se att så många arbetar så väl för att hjälpa människor som lever i en miljö med hedersrelaterade värdegrunder och oskuldsnorm.

Jag önskar dock att vi kunde använda ett annat namn än ”hedersvåld” för det ligger ju inte, enligt vårt sätt att se det, någon heder i det. Varför inte införa begreppet ”ohedersvåld”?