Lätt utvecklingsstörd döms för sexuellt utnyttjande istället för våldtäkt av barn

Lätt utvecklingsstörd döms för sexuellt utnyttjande istället för våldtäkt av barn

En 16-årig pojke och en 13-årig flicka som känt varandra som barn blev ett par och hade frivilligt samlag. Tingsrätten fann att pojken led av en lätt utvecklingsstörning och att detta gjorde honom sen i utvecklingen. Man ansåg därför att  skillnaden i ålder mellan de två därför ”minskades” betydligt och då samlaget varit frivilligt ansåg tingsrätten inte att det var fråga om ett brott och friade pojken.

Hovrätten däremot ansåg att det inte var fråga om våldtäkt mot barn som pojken var åtalad för utan att det istället vara fråga om sexuellt utnyttjande av barn. Man lade särskild vikt på att samlaget hade skett frivilligt, att de hade varit ett par och flickans ålder. Pojken dömdes till 30 timmars ungdomstjänst och flickan tillerkändes ett skadestånd om 25 000 kr.