Lätt utvecklingsstörda får sänkt straff för våldtäkt

Lätt utvecklingsstörda får sänkt straff för våldtäkt

En 21-årig man och en 13-årig flicka hade sex på en fest. Det sexuella umgänget var frivilligt från flickans sida. Tingsrätten bedömde att brottet normalt sett motsvarade två års fängelse men med hänsyn till att mannen led av en hjärnskada och av en lätt utvecklingsstörning ansåg man inte att han kunde dömas till så långt fängelsestraff som en icke utvecklingsstörd man skulle dömas till. Hovrätten sänkte straffet ytterligare till ett års fängelse pga mannens bristande utveckling och omdömesförmåga.

I ett annat fall fick en 21-årig utvecklingsstörd man barn med en kvinna som inte hade fyllt 15 år då de inledde den sexuella relationen. Paret bodde också ihop under ett år och kvinnan anmälde honom inte förrän de hade separerat. Hovrätten fann att mannens utvecklingsstörning och utvecklingsförsening bedömdes ligga på en 16-årings nivå och att den omständigheten tillsammans med det faktum att kvinnan anmälde honom först när förhållandet var över och att hon då var nästan 16 år medförde att han inte kunde dömas för sexuellt utnyttjande av barn.

Samma man något senare samlag med en 13-årig kvinna vid tre tillfällen. Även dessa samlag var frivilliga från flickans sida och det kunde inte fastställas huruvida mannen visste att hon var yngre än 14 år. Pga hans bristande utveckling och omdömesförmåga ansåg hovrätten att straffvärdet låg under minimum för våldtäkt mot barn och dömde honom till ett och ett halvt års fängelse.